123 Gyu Kushi, Rindfleisch

 

123

Zusatzstoffe: 3

Chat on WhatsApp